Kaikki materiaalit

Setan materiaali seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta yläkouluikäisille ja toiselle asteelle

Setan tuottama materiaali yläkouluun käsittelee monenlaisia identiteettejä, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta sekä yhdenvertaisuuden ja normien kysymyksiä.

Avaa materiaalin sivu

Setan tuottama materiaali yläkouluikäisille ja toisen asteen opetukseen käsittelee monenlaisia identiteettejä, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta sekä yhdenvertaisuuden ja normien kysymyksiä. Sivustolle on tietopaketti kasvattajille sekä eri tekijöiden tuottamia materiaaleja käytettäväksi ryhmien kanssa. Kokeile esimerkiksi Normipyöritystä, joka on menetelmä opiskelu- ja nuorisoryhmille sukupuolta, seksuaalista suuntautumista ja pari- ja perhesuhteita koskevien normien käsittelyyn ja haastamiseen.

Julkaisija: Seta ry