Kaikki materiaalit

Uskonto- ja katsomusdialogilla yhteiskuntarauhaa meillä ja muualla

Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry:n tekemä opetusmateriaali soveltuu uskonto- ja katsomusdialogitaitojen kehittämiseen yläkouluissa sekä lukioissa. Opettajan opas tarjoaa vinkkejä ja tukea opettajille materiaalin käyttämiseen.

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa pärjääminen vaatii erilaisten kulttuuripiirteiden ymmärtämistä, uteliaisuutta sekä kunnioittavaa keskustelua.
Katsomusdialogitaidot antavat työkaluja sekä oman identiteetin että kouluyhteisön moninaisuuden ymmärtämiseen. Katsomusdialogi on niin kansallisella kuin globaalilla tasolla tärkeä tekijä konfliktien ehkäisemisessä ja yhteiskuntarauhan edistämisessä.

Opetusmateriaalit on suunniteltu edistämään katsomusdialogi- ja katsomuslukutaitoja yläkouluissa sekä lukioissa. Materiaalit sopivat niin oppitunneille kuin esimerkiksi ilmiöoppimisen teemapäiviin. Opetusmateriaalit jakautuvat tietoa ja ymmärrystä rakentavaan tunnin runkoon sekä kuuteen toiminnalliseen harjoitukseen. 

Julkaisija: Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry

OPETTAJAN OPAS: Opettajan oppaasta löydät ohjeet sekä tunnin runkoon, että toiminnallisiin harjoituksiin. Lisäksi opas tarjoaa opettajille kattavaa taustatietoa sekä vinkkejä lisäinformaation etsimiseen.
Klikkaa materiaaliin tästä

OHJEET: Tunnin runko rakentaa katsomusdialogiin liittyvää ymmärrystä sekä tietotaitoja. Tämä osuus on tarkoitettu pidettäväksi ennen yhtä kuudesta toiminnallisesta harjoituksesta. Dioissa esitellään erilaisia tapauskertomuksia maailmalta sekä kerrotaan katsomusdialogista ja uskonnonvapaudesta. Tietotaitoja rakennetaan myös uutiskuvia analysoimalla, keskustelutehtävillä sekä dialogin harjoittelulla käytännössä. Ohjeet tunnin runkoon alkavat opettajan oppaan sivulta 5. Ohjeet on listattu kutakin diaa kohden.
Klikkaa materiaaliin tästä

KOTOISA KAUPUNKI: Harjoituksessa piirretään yksilötyönä pieni teos jostain oman kodin tavasta ja kuva liimataan asunnon ikkunaksi koko luokan isoon kaupunkisiluettiin. Harjoituksen tarkoitus on avata erilaisten tapojen kirjoa rikkautena, joka herättää kaupungin eloon. Tätä harjoitusta voi kokeilla myös alakoulussa. Löydät ohjeet harjoitukseen opettajan oppaan sivulta 13.
Klikkaa materiaaliin tästä

STILLKUVA -DRAAMA: Harjoituksessa oppilaat tutustuvat eri uskontoperinteissä tunnettuun kultaiseen sääntöön, keksivät säännön perusteella tilanteita omasta arkielämästään ja pääsevät esittämään ja tulkitsemaan tilanteita stillkuva -draamaharjoitusten avulla. Tehtävän purkamisessa käytetään prosessidraaman keinoja, joiden avulla oppilaat pohtivat myös miten tilanteita voisi kehittää ja parantaa. Löydät ohjeet harjoitukseen opettajan oppaan sivulta 15.
Klikkaa materiaaliin tästä

MUOVAILUVAHASARJAKUVAT: Harjoituksessa oppilaat tutustuvat eri uskontoperinteissä tunnettuun kultaiseen sääntöön ja keksivät sääntöön liittyviä esimerkkitilanteita. Tilanteista tehdään animaatiomaisia sarjakuvia valokuvaamalla muovailuvahasta luotuja hahmoja. Löydät ohjeet harjoitukseen opettajan oppaan sivulta 17.
Klikkaa materiaaliin tästä

KEITÄ HE OVAT?: Tässä harjoituksessa oppilaat pääsevät tutustumaan keskenään erilaisten elämänkatsomuksien ja tapojen omaavien henkilöiden todellisiin tarinoihin. Tarinoiden pohjalta valmistellaan draamaesitykset, jotka kuvataan videolle, ja joita tulkitaan. Harjoituksessa tutkitaan katsomuksista syntyviä mielikuvia sekä pohditaan identiteettien moninaisuutta. Löydät ohjeet harjoitukseen opettajan oppaan sivulta 19.
Klikkaa materiaaliin tästä

KATSOMUKSET JA MEDIA: Tässä harjoituksessa oppilaat pääsevät pohtimaan mediassa sekä sosiaalisessa mediassa käytyä keskustelua sekä nettikommentoinnin tapoja. Harjoituksessa opetellaan tunnistamaan katsomuksiin liittyvää ennakkoluuloista kommentointia ja muuttamaan sitä dialogiseksi. Harjoituksessa eläydytään draaman keinoin eri katsomuksia omaavien ja heitä määrittelevien toimittajien asemaan, ja sen jälkeen puretaan tätä kokemusta. Löydät ohjeet harjoitukseen opettajan oppaan sivulta 21.
Klikkaa materiaaliin tästä

#YHTEISYMMÄRRYSTEKO: Puheesta tekoihin! Tässä harjoituksessa oppilaat suunnittelevat tai tunnistavat YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoon liittyvän yhteisymmärrysteon. Kampanja on jokavuotinen ja käynnissä läpi vuoden. Löydät ohjeet harjoitukseen opettajan oppaan sivulta 23.
Klikkaa materiaaliin tästä

DIALOGIKORTIT: Dialogikortit on tarkoitettu tunnin rungon dialogikorttitehtävään. Tehtävä sopii parhaiten yläkouluikäisille.
Klikkaa materiaaliin tästä

KATSOMUSTEN KASVOT: Printattavaa Katsomusten kasvot -aineistoa käytetään ”Keitä he ovat?” ja ”Katsomukset ja media” -harjoituksissa.
Klikkaa materiaaliin tästä