Kaikki materiaalit

Värinautit: pedagoginen materiaali

Värinautit julkaisevat ilmaista, oppiainerajat ylittävää pedagogista materiaalia, joka sopii käytettäväksi niin kotioloissa kuin luokkahuoneissakin.

Avaa materiaalin sivu

Värinauttien pedagoginen materiaali on koottu eri teemojen alle, ja teemoina ovat muun muassa tunnetaidot, suulliset tehtävät ja ystävyys. Materiaalit ovat osallistavia, leikkisiä ja monitaiteellisia. Ne soveltuvat eri ikäisille, ja myös aikuisille. Värinauttien nettisivuilta löytyy myös eriyttävää ja selkokielistä materiaalia sekä englannin- ja ruotsinkielistä materiaalia.

Värinautit on värikäs ja monipuolinen kahden luokanopettajan Mona Paalasen ja Anni Pöyhösen perustama työryhmä. Paalanen ja Pöyhönen ovat vuodesta 2010 tehneet erilaisia työtehtäviä Värinautteina suomalaisen lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen kentällä. Värinautit tunnetaan leikkisästä otteestaan, värikkäistä kuvistaan, monipuolisista monisteistaan, oppiainerajat ylittävistä opettajanoppaistaan, jokavuotisesta joulukalenteristaan, Kun yö värittää -taidenäyttelystään ja vuosista Hippaloiden juontajina. Viime vuosien aikana Värinautit ovat keskittyneet monialaisen, monipuolisen ja osallistavan oppimateriaalin luomiseen. Materiaali soveltuu eri ikäisille lapsille ja sopii käyttöön kotona, koulussa ja kerhoissa. Värinauttien maailmaan tutustutaan Pöyhösen piirtämien kuvien ja Paalasen kirjoittamien tarinoiden avulla. Yhdessä Paalanen ja Pöyhönen suunnittelevat nettisivuilleen kaikille ilmaisia oppiainerajat ylittäviä tehtäviä, monisteita ja julisteita.

Julkaisija: Värinautit