Kaikki materiaalit

Yhtä aikaa

Yhtä aikaa on materiaali varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön.

Avaa materiaalin sivu

Yhtä aikaa on monipuolinen materiaalikokonaisuus yhdenvertaisuustyöhön kasvatuksen kentällä varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen. Materiaali sisältää lyhyitä luentovideoita, asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden haastatteluja sekä vinkkejä aiheiden käsittelyyn. Materiaali on jaoteltu neljän pääteeman alle: lait ja suunnittelutyö, identiteetti ja etuoikeudet, sukupuolten tasa-arvo sekä kaikille yhteinen koulu. Materiaalin on tuottanut Rauhankasvatusinstituutti.

Julkaisija: Rauhankasvatusinstituutti