Hyvä kuva, paha kuva

Tässä harjoituksessa omaa maailmankatsomusta käsitellään valokuvauksen keinoin. Ryhmän jäsenet tarkkailevat ympäristöään kuvaten asioita, jotka edustavat heille hyvää tai pahaa. Kuvien merkitykset kuvattavalle itselleen puretaan ryhmässä ja kuvista voidaan käydä dialogia miksi juuri jokin tietty asia edustaa tietylle ihmiselle hyvää tai pahaa hänen maailmassaan. Kuvista voidaan myös järjestää näyttely, jolloin dialogi ei jää ainoastaan ryhmän keskeiseksi vaan laajenee katsojien väliseksi. Harjoitus tuo esille sekä yksilölliset että kulttuuriset eroavaisuudet maailmankatsomuksissa ja mahdollistaa toiseuden ymmärtämisen syvemmällä tasolla. Kuvien kautta katselija pääsee hetkeksi katsomaan asioita toisen silmin.

Lähde: Sirpa Okulov, teoksesta Uskontodialogi, 2010