Interreligös harmonivecka

FN:s interreligiösa harmonivecka firas varje år den första veckan i februari. Temat för FN:s Interreligiösa harmonivecka år 2024 är Mer än samexistens. År 2024 inbjuder den Interreligiösa harmoniveckan till att bygga en bättre värld tillsammans. Låt oss verkligen arbeta tillsammans och vara oss själva tillsammans!


Vad är den interreligiösa harmoniveckan?

Förenta Nationerna beslöt i oktober 2010 att en interreligiös harmonivecka årligen ordnas den första veckan i februari.

Under FN:s internationella interreligiösa harmonivecka (World Interfaith Harmony Week) ordnas evenemang som främjar dialog mellan olika religioner och åskådningar.

 I Finland har den interreligiösa harmoniveckan firats sedan år 2011. Veckan koordineras av Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry.  Mera information om den interreligiösa harmoniveckan hittar du här.


Vad är den interreligiösa harmoniveckan?

Varje människa har en egen världssyn. Den kan vara religiös eller irreligiös, medveten eller icke- medveten. I vardagliga möten borde alla ha möjlighet att föra respektfulla samtal om åskådningsfrågor. Målet för veckan är att uppmuntra alla människor till interreligiös växelverkan i god anda och med respekt för vars och ens tradition och livsåskådning.

Religiös läskunnighet behövs i ett mångkulturellt samhälle för att bygga samförstånd mellan personer med olika åskådning. I dialog är det möjligt att finna en gemensam värdegrund och ett allmänmänskligt synsätt. Det här kan möjliggöra samarbete för att främja fred, rättvisa och jämlikhet och att skydda miljön.


Årets tema

Temat för FN:s Interreligiösa harmonivecka år 2023 är Hur skapar jag fred?.

Temat utmanar oss var och en att reflektera över vilken roll vi själva har som fredskapare. Få av oss
deltar i fredssamtal mellan olika stater, men vi kan alla främja fred i vår egen vardag. Är mina egna
handlingar fredsskapande? Hur kan jag bidra till fred?

Från ett religions- och åskådningsperspektiv kan fred tolkas på flera sätt. Fred kan vara inre frid som
den egna tron eller livsåskådningen ger. Det kan också vara fred mellan religioner och åskådningar.
Det innebär en önskan om gemenskap, diskussion och beredskap att delta i dialog med ledare för
religioner och åskådningar. Fred kan också vara en verksamhet på gräsrotsnivå. Vi vill uppmuntra till
att leva tillsammans och mötas i vardag och fest.

Under veckan ordnas det tiotals olika evenemang runt om i Finland. Genom att ordna eller delta i evenemang öppnar du dörren till dialog!