Keskustelua uskonnosta ja rauhasta

Miksi ihmisten on joskus vaikea hyväksyä toistensa uskontoa / maailmankatsomusta?

Aiheeseen kannattaa herätellä jollain ajankohtaisella uutisella.

Kysymyksiä keskustelun tueksi tai itsekseen pohdittavaksi

  • Miksi ihmiset joskus perustelevat konfliktien aloittamista uskonnoilla ? Puetaanko konflikti uskontokonfliktiksi, vaikka konfliktin syyt ja juuret ovat ehkä muissa ongelmissa. Mitkä voivat olla nämä ongelmat?
  • Onko Suomessa uskontojen tai katsomusten välisiä konflikteja?
  • Miten uskontojen välisiä konflikteja voisi lievittää?
  • Millaista rauhan edistämistyötä Suomessa tai muualla tehdään eri uskontojen ja katsomusten piirissä?
  • Mikä rooli on uskonnollisilla järjestöillä konfliktien ja rauhan edistämisen suhteen?
  • Minkälaisia haasteita uskonnolliset järjestöt voivat kohdata yrityksissään edistää rauhaa konfliktitilanteissa?
  • Mitä yksittäinen ihminen voi tehdä?