Meidän perinteet -kollaasityöskentely

Tämän työskentelyn voi toteuttaa eri ikäisten lasten kanssa varioiden työskentelyä oppilaiden ikä huomioiden. Myös lasten vanhemmat kannattaa osallistaa mukaan työskentelyyn. Harjoitus sopii myös alku-opetukseen.

Tämä työskentely voi olla myös pohjana päiväkodin / lapsiryhmän monikulttuurisen juhlakalenterin rakentamiselle.

Työskentelyä voi myös käyttää syksyllä vanhempainillassa herättämään keskustelua moninaisuudesta sekä monikulttuurisesta juhlakalenterista.

Tämä työskentely voidaan toteuttaa yhden lapsiryhmän omana tai koko päiväkodin yhteisenä työskentelynä.

Tarvikkeet

Valmistelut 

Lasten kanssa piirretään suurille papereille yhteistä kaupunkikuvaa, jossa taloissa on paljon isoja ikkunoita. Opettaja voi myös tehdä tämän osion itse. Kaupunkikuva laitetaan oman huoneen seinälle tai päiväkodin käytävälle tai aulaan. Kaupunkikollaasin rakentamisessa vain luovuus on rajana.

Lapsille annetaan tehtäväksi miettiä omalle perheelle tärkeä omaan uskontoon, katsomukseen tai kulttuuriin liittyvä perinne tai juhla, mikä esine tai ruoka perinteeseen tai juhlaan liittyy sekä miltä perinne tai juhla tuntuu. Pienempiä lapsia voi ohjeistaa tekemään tämä yhdessä huoltajan kanssa kotona. Tehtävän voi tehdä joko tunnilla tai kotitehtävänä.

Lapsille on monistettu valmiiksi kynttiläpohja, johon perinne tai juhla sekä siihen liittyvät asiat kirjoitetaan.

Kynttilät leikataan irti ja kiinnitetään kaupunkikollaasiin talojen ikkunoihin. Kollaasia voidaan yhdessä vielä koristella.

Kun kollaasi on valmis, lasten kanssa tutkitaan kollaasia ja iloitaan yhdessä moninaisuudesta, joka tulee näkyväksi.

Valmiin kollaasin ympärille voi toteuttaa yhteisymmärrysviikon aamunavauksen tai päiväkodissa vaikkapa lauluhetken. 

Varhaiskasvatuksessa / esiopetuksessa vanhemmat on luontevaa osallistaa mukaan työskentelyyn. Opettaja ohjeistaa vanhempia henkilökohtaisesti ja pyytää heitä yhdessä lapsensa kanssa valitsemaan perheen perinteistä tai juhlista yhden ja kirjaamaan asiat kynttiläpohjaan. Lasta voi myös pyytää piirtämään oman ajatuksensa perheen perinteestä tai juhlasta. Vanhemmat palauttavat kynttilän päiväkotiin / kiinnittävät sen yhdessä lapsensa kanssa ryhmän / päiväkodin kaupunkikollaasiin.