Kaikki materiaalit

Moninaiset laulut! Laulukirja kouluille ja varhaiskasvatukseen

Täältä löydät monikulttuurisen laulukirjan lapsille! Laulukirja on koottu, jotta jokainen lapsi saisi laulaa itselleen tärkeitä lauluja ja pääsisi tutustumaan moninaiseen lauluperinteeseen.

Tämä laulukirja on koottu, jotta jokainen lapsi saisi laulaa itselleen tärkeitä lauluja ja pääsisi tutustumaan moninaiseen lauluperinteeseen. Laulukirja on suunnattu perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen tukemaan lapsen kulttuuri- ja katsomusdialogikasvatusta musiikin avulla. Kirjaan on valittu kappaleita eri katsomusten ja kulttuuriperinteiden juhlista. Laulujen ja niihin tehtyjen rytmisoitinsovitusten avulla lapset pääsevät tutustumaan osallistavalla tavalla ympärillään näkyvien katsomusten ja kulttuureiden juhlaperinteisiin. 

Pääset tutustumaan useampiin perinteisiin tutustumalla kouluille ja päiväkodeille sunnattuun juhlakalenteriin www.juhlakalenteri.fi / www.festkalendern.fi 

Laulukirjasta löytyy jokaiseen lauluun nuotit ja sanat. Kuuteen lauluun on tehty sovitus rytmisoittimille, joiden avulla lapset pääsevät itse musisoimaan. Viisi muuta kirjan kappaletta ovat rytmitykseltään sellaisia, että lapset voivat soittaa soittimia vapaasti. Näin laulukirjan käyttäminen onnistuu myös ilman nuotinlukutaitoa verkkosivuilta löytyvien äänitiedostojen avulla. Gelem gelemin ja Sevivon sovin kohdalla sanoja ei ole translitteroitu, vaan ne ovat alkuperäisessä kirjoitusasussa. Tämän vuoksi niiden kohdalla musisoijan kannattaa tukeutua äänitteeseen lausumisen oppimiseksi. Muiden laulujen kohdalla sanat on kirjoitettu niin että ääntämisen opettelu olisi helpompaa.

Laulujen sivulta löydät:

  • laulun lyhyen esittelyn
  • nuotit sanoineen
  • perkussiosovituksen (soittimina mm. marakassit, cajon, tamburiini ja triangeli)
  • suomennoksen
  • linkin mp3-tiedostoon
  • osaan lauluista löytyy linkki juhlakalenteriin, josta löydät lisätietoa juhlasta, jonka aikana laulua on tapana laulaa
  • osaan lauluista löytyy linkki pedagogisiin sovelluksiin, joiden avulla voit käsitellä lauluun liittyvää juhlaa.

Tervetuloa laulamaan ja rytmittelemään kanssamme!

Kirjaa ovat olleet tekemässä Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokuksen taidetyöryhmän jäsenet Matti Turunen, Laura Iivonen-Mellais, Raija Urama, Raisa Lindroos ja Osmo Vartiainen sekä hankekoordinaattori Ina Kovamäki.

Laulujen transkriptioista on vastannut Helena Nikkinen, ja niiden muokkaamisesta erityisesti laulukirjaan soveltuviksi Helena Nikkinen ja Johannes Kortelainen yhdessä. Jussi Kukkonen on tehnyt rytmisoitinsovitukset.

Hankkeen on rahoittanut Taiteen edistämiskeskus TAIKE.

Lämmin kiitos yhteistyössä eri yhteisöiden edustajille, joiden avulla kirjan laulut on valittu!