Hösmärin päiväkodin yhteistyöprojekti

Älä oleta. Kysy!

Syksyllä 2019 suunnittelimme toimintaa tulevalle kaudelle. Mukana oli mentori Espoon tuomiokirkkoseurakunnasta. Hän kertoi yhteisymmärrysviikosta ja siitä miten sitä oli toteutettu päiväkodissa aiemmin. Samaan aikaan päiväkodin varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja (kieku) oli Helsingin yliopiston järjestämässä Katsomuskasvatus päiväkodissa -koulutuksessa. Ajatus vanhempien osallistaminen päiväkodin toimintaan sai uutta potkua kulttuuritulkin vierailusta. Halusimme kutsua vanhempia matalalla kynnyksellä iloiseen yhdessäoloon päiväkotiin.

Tästä lähti liikkeelle kiekun vetämä yhteisymmärrysviikko projekti johon vanhemmat osallistettiin voimakkaasti mukaan. Joukko aktiivisia vanhempia kokoontui kiekun kanssa kolme kertaa, päiväkodissa iltapäivisin. Kokoontumisissa ideoitiin ja juteltiin tapahtumista ja tilanteista joihin he itse haluaisivat osallistua ja mitä olisivat valmiita tekemään tilaisuuksien eteen.

Yhteisymmärrysviikolla kieku oli vastuussa viikon tapahtumista, vanhempien muistuttelusta, asian ylläpitämisestä etukäteen. Johtaja ja henkilökunta sitoutuivat muistuttamaan vanhempia ja kävivät tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti näyttely sitoutti henkilökuntaa ja oli mielenkiintoinen myös ammatillisesti.

Erityinen kohokohta henkilökunnalle oli paneelikeskustelu, johon osallistui 6 vanhempaa eri uskonnollista taustoista. Vanhemmat olivat vapaaehtoisia ja heitä lähestyttiin henkilökohtaisesti. Kieku haastoi vanhempia mukaan ja meille yllätyksenä vanhemmat innostuivat ja olivat ylpeitä kutsusta ja siitä että pääsivät puhumaan omasta taustastaan. Henkilökunta oli myös yllättynyt tilanteen luontevuudesta ja avoimesta ilmapiiristä. Totesimme turhaan pelänneemme uskontoon liittyvistä asioista keskustelua ja niistä kysymistä.

Asiakasperheistä yli puolet osallistuivat viikon aikana tapahtumiin. Yhteistyökumppaneina meillä oli Espoon tuomiokirkko seurakunta, Helsingin yliopisto ja Espoon Islamilainen Yhdyskunta. Lapsille oli omia tehtäviä viikon aikana, heitä osallistettiin myös salin koristeluun. Varhaiskasvatusyksikön johtaja huolehti hankinnoista ja oli läsnä kaikissa tapahtumissa. Kohtaamisia tapahtui viikon aikana erilailla kuin ennen. Pääsimme juttelemaan vanhempien kanssa heidän kulttuuritaustoistaan, perinteistään sekä uskonnoista.

Näyttely ja tapahtumat järjestettiin päiväkodin salissa ja viikon aikana salista tuli päiväkodin sydän – meidän kaikkien yhteinen kohtaamispaikka.

Lisätietoa yhteisymmärrysviikosta Hösmärin päiväkodissa:

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/-espoolaisessa-hosmarin-paivakodissa

https://www.opettaja.fi/ajassa/kotikulttuurit-voivat-olla-monenlaisia-hosmarin-paivakodissa- vanhempien-toiveet-otetaan-tosissaan/

Kirjoittajat: Sari Ahola, varhaiskasvatusyksikon johtaja & Vita Linfast, varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja, Hösmärin päiväkoti, Espoo