Opi lukemaan mediaa

Medialukutaitoon liittyvässä harjoituksessa ryhmän jäsenet saavat tehtäväkseen kerätä viikon ajalta eri uskontoihin liittyviä mediajulkaisuja (artikkeleita, kuvia, uutisia, tv-ohjelmia, mainoksia, somejulkaisuja jne.) Viikon lopuksi esitellään löydettyjä materiaaleja ja käydään läpi julkaisuista heränneitä ajatuksia.

  • Missä yhteyksissä eri uskonnot ja katsomukset mainitaan?
  • Positiivista, negatiivista vai neutraalia uutisointia?
  • Mitä uskontoja ja katsomuksia mainitaan?
  • Millaisia ennakkoluuloja, stereotypioita tai mielikuvia julkaisuissa oli nähtävissä?

Harjoituksen vaihtoehtona on myös, että ryhmän ohjaaja valitsee mediasta uskontoaiheisia julkaisuja, joiden herättämien ajatusten pohjalta käydään keskustelua. Tämän harjoituksen avulla voidaan lisätä taitoja lukea mediaa kriittisestä näkökulmasta käsin sekä reflektoida omia mediaympäristöstä omaksuttuja vääriä tietoja ja ennakkoluuloja. Alati medioituvassa maailmassa kriittinen medialukutaito on ensiarvoisen tärkeää suhteessa lasten ja nuorten kehittyvään identiteettiin sekä maailmakuvan muodostamiseen.