Kasvattajille-osion testi-/luonnos-näkymä!

Löydät tältä sivulta yhteisymmärrystä ja dialogia edistäviä tehtäviä! Tutustu sekä Dialogitaitajien että yhteisymmärrysviikon omiin tehtäviin. Edistetään dialogia ja yhteisymmärrystä tehtävä ja #yhteisymmärrysteko kerrallaan.

TÄMÄ TEKSTI OLLUT VANHOJEN TEHTÄVÄ-SIVUJEN ALUSSA. HALUTAANKO OTTAA VIELÄ MUKAAN…? Yhdenvertaisen asenneilmapiirin muodostamisessa kasvattajilla on erityisen tärkeä rooli yhteiskunnassa. Olemme koonneet yhteen ideoita käytännön harjoitteista, jotka parhaimmillaan mahdollistavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden ymmärtää toisiaan syvemmin ja osallistua tasaarvoisen ja toista kunnioittavan rinnakkaiselon rakentamiseen. Harjotusten onnistumiseksi on hyvä tietää ennakkoon, kuinka paljon nuoret tietävät omasta ja toisten uskonnosta. On aiheellista käydä nuorten kanssa läpi dialogiohjeistus ja painottaa heille sitä, että kukin edustaa omaa itseään. Heidän ei tarvitse keskusteluissa tietää kaikkea omasta uskonnostaan. Asenne on ratkaiseva. Toiminta ei saa perustua kenenkään pakottamiseen. Politiikkaa ei pidä ottaa mukaan keskusteluihin eikä tahallisesti toisia loukkaavia asioita saa nostaa esille. Keskinäisen luottamuksen rakentaminen ja sen ylläpitäminen on tärkeätä.

Yhteisymmärrysviikon materiaalit

Tutustu yhteisymmärrysviikon omiin oppimateriaaleihin ja aamunavauksiin! Tehtäviä löytyy eri ikäluokille teemoihin liittyen.


Dialogitaitajat

Tutustu Dialogitaitajien dialogisiin työskentelyohjeisiin ja vinkkeihin teemapäivien ja vierailujen järjestämiseen! Dialogitaitajat -kampanja tarjoaa tietoa, tukea ja materiaaleja lasten ja nuorten dialogitaitojen edistämiseen ja kulttuurisen ja katsomuksellisen osaamisen vahvistamiseen.