Harjoitus vaikuttamisesta

Valta on vaikea asia. Mitä valta on? Kenellä valta on? Valta on sillä, joka vaikuttaa muihin. Johtaminen on pohjimmiltaan ja puhtaimmillaan vaikuttamista. Näin johtamista ei takaa asema, vaan esimerkki. Kuinka vallasta, vaikuttamisesta ja johtamisesta tulisi keskustella nuorten kanssa? Keskeistä vaikuttamisessa on liittyminen perinteen ja uudistamisen prosessiin.

Vaikuttaminen nousee näystä, unelmasta ja kyvystä sitoutua sen toteuttamiseen. Tästä on esimerkkinä amerikkalainen ihmisoikeustaistelija Martin Luther King Jr. Esittelen seuraavaksi yhden esimerkin vaikuttajatunnista rippikoulutunnille, isoskoulutukseen tai kouluopetukseen.

1. Lämmittely

 • Martin Luther Kingin laulu
 • Mitä kukin kuulee laulussa? Mikä on se uusi maa, jota odotetaan? Keskustellaan laulun sanomasta.
 • Kuka oli Martin Luther King Jr? Mitä nuoret tietävät hänestä?
 • Katsellaan video ”I have a dream” youtubesta.
 • Keskustellaan historiasta: mustien kansalaisoikeuksista ja rotusorrosta. Mitkä asiat olivat luvallisia vain valkoisille?
 • Mietitään Martin Luther Kingin toiminnan lähtöajatusta kansalaistottelemattomuuteen: Julistuksen sisältö Jeesuksen Vuorisaarnasta, toimintaperiaate Mahatma Gandhin väkivallattomasta vastarinnasta.
 • Voidaan myös käsitellä pasifismin historiaa.
 • Voidaan lisäksi kuunnella U2-yhtyeen lauluja ”In the name of Love (Pride)” tai ”MLK” levyltä Unforgettable Fire.

2. Mind map

 • Keskustellaan siitä, mitä on vaikuttaminen? Mikä on vaikuttanut minuun? Esim. mainos, biisi, elokuva tai kuva.
 • Kuka on vaikuttanut minuun? Milloin? Miten? Tätä toteutetaan esim. mind map – tyyppisellä yksilötyöllä.
 • Mitä vaikuttajat ovat saanet aikaan minussa? Onko joku/jotain vaikuttanut liikaakin tai negatiivisesti?
 • Lopulta keskustelua jatketaan parin kanssa.

3. Keskustelu

 • Mietitään sitä, kenestä tulee vaikuttaja? Kootaan ajatukset pienen ryhmän kanssa.
 • Voidaan esim. nostaa esille seuraavia seikkoja: ajettavat asiat, henkilön ominaisuudet (esim. tausta ja karisma), yhteiskunnalliset rakenteet ja tilanne.
 • Puhutaan tietoisesta rakentamisesta. Voiko vaikuttajan synnyttää?

4. Purkaminen

 • Harjoituksen purkaminen. Nostetaan kysymys esille uudelleen: Mitä on vaikuttaminen? Johtaminen on puhtaimillaan vaikuttamista. Vaikuttaminen lähtee
 • pienistä ideoista. Kaikki voivat vaikuttaa.

Lähde: Kari Kanalan harjoitus kirjassa Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurien kohtaamiseen s. 56-57. Osin muokattu.