Maalaa mielikuvasi

Harjoitus voidaan järjestää ryhmässä tai esimerkiksi koulun kuvataiteen tunnilla. Tila rauhoitetaan ja ryhmän jäsenet sulkevat silmänsä keskittyen kuuntelemaan. Ryhmän vetäjä lukee uskonnollisen tai uskontoon liittyvä tarinan. Kertomuksen herättämien mielikuvien pohjalta ryhmän jäsenet saavat vapaasti taiteilla työn. Lopuksi työt esitellään ja kukin ryhmän jäsen saa kertoa harjoituksen herättämistä ajatuksista. Harjoitus tarjoaa väylän tunteiden ja mielikuvien kautta käydylle keskustelulle sekä saattaa purkaa mahdollisia uskontoon liittyviä pelkoja ja ennakkoluuloja. Harjoitus voi myös lisätä kykyä tunnistaa omia tunteita ja puhua niistä ääneen.