Uskontoperinteiden kertomukset

Ryhmän ohjaaja lukee uskontotoperinteiden tarinoita. Lukuhetken jälkeen voidaan keskustella siitä mikä tarinassa oli hauskaa, mikä mielenkiintoista, mikä lohduttavaa, mikä jäi mietityttämään jne. Harjoitus sopii myös alakouluikäisille.

Uskontoja tarinankerronnan kautta

Ryhmässä luetaan yhteisesti valittu uskontoa käsittelevä kirja tai katsotaan elokuva. Ryhmäläiset analysoivat kirjallisuuden tai elokuvan pohjalta, miten uskontoa kuvataan kyseisessä teoksessa. Millaisia ajatuksia taiteen kautta kuvastusta uskonnollisuudesta nousee?

Tämän tyyppisen harjoituksen etuna voidaan nähdä, että taiteen kautta esitetty on usein hieman etäällä omasta arkisesta elämänpiiristä sen fiktiivisen luonteensa ansiosta. Aiheen saadessa etäisyyttä on sitä helpompi työstää. Toisaalta taide yleensä, kuten kaunokirjallisuus tai elokuva, herättää kokijassa helposti voimakkaitakin tunteita. Fiktiivinen aineisto tarjoaa kanavoidun väylän omien tunteiden käsittelyyn, suvaitsevaisuuden kasvattamiseen ja mahdollisten ennakkoluulojen purkamiseen.