Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry:n tuottamat kasvatusmateriaalit löydät Dialogikasvatus -portaalista!

Kulttuurit ja katsomukset mediassa -materiaalipaketti yläkouluihin ja toiselle asteelle

Medialla on merkittävä asema informaatiovaikuttamisessa: media luo mielikuvia ja vaikuttaa mielipiteisiimme. On tärkeää, että media olisi turvallinen tila kaikille – erityisesti nuorille, jotka viettävät paljon aikaa netissä ja ovat kehitysvaiheessa, jossa he ovat alttiita erilaisille vaikutteille. Mediassa esiintyy vihapuhetta ja malinformaatiota usein uskontoihin, katsomuksiin ja kulttuureihin liittyen. Niinpä onkin tärkeää, että nuoret oppisivat näistä ilmiöistä.

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n monipuoliset kulttuuri- ja katsomustietoiset mediakasvatusmateriaalit tarjoavat moninaisia harjoituksia uskontoihin, katsomuksiin, kulttuureihin ja arvoihin kohdistuvan disinformaation ja vihapuheen käsittelyyn yläkoulussa ja toisella asteella. Materiaalipaketti koostuu opettajan oppaasta, nuorten tekemistä videoista ja erilaisista monintavoin koottavista harjoituksista.

Löydät materiaalipaketin täältä.

Huolena radikalisoituminen? Opas nuorten kanssa työskenteleville

Joskus nuorten kanssa toimivalla ammattilaisella saattaa herätä huoli nuoren mahdollisesta radikalisoitumisesta. Tämä opas auttaa toimimaan tällaisissa tilanteissa.

Opas tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville konkreettisen keskustelu- ja toimintamallin, jonka avulla he voivat arvioida käytöksellään tai puheillaan huolta aiheuttavan nuoren oireilun mahdollisen syyn ja ohjata heidät oikean tuen piiriin.

Opas on tuotettu Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijoiden Saija Benjaminin ja Katja Vallinkosken, Suomen Akatemian rahoittaman Growing Up Radical? -tutkimushankkeen sekä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n tiiviissä yhteistyössä. Lisäksi yhteistyötahoina toimivat nuorisotyön, nuorten hyvinvoinnin ja ekstremismin erityisasiantuntijat ja tutkijat.

Löydät oppaan täältä.

Moninaiset laulut! Laulukirja kouluille ja varhaiskasvatukseen

Tämä kirja on tehty, jotta jokainen lapsi saisi laulaa itselleen tärkeitä lauluja ja pääsisi tutustumaan moninaiseen lauluperinteeseen. Laulukirja on suunnattu perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen tukemaan lapsen kulttuuri- ja katsomusdialogikasvatusta mu-siikin avulla. Kirjaan on valittu kappaleita eri katsomusten ja kulttuuriperinteiden juhlista. Laulujen ja niihin tehtyjen rytmisoitinsovitusten avulla lapset pääsevät tutustumaan osallistavalla tavalla ympärillään näkyvien katsomusten ja kulttuureiden juhlaperinteisiin.

Laulukirjasta löytyy jokaiseen lauluun nuotit ja sanat. Kuuteen lauluun on tehty sovitus rytmisoittimille, joiden avulla lapset pääsevät itse musisoimaan. Viisi muuta kirjan kap-paletta ovat rytmitykseltään sellaisia, että lapset voivat soittaa soittimia vapaasti. Näin laulukirjan käyttäminen onnistuu myös ilman nuotinlukutaitoa verkkosivuilta löytyvien äänitiedostojen avulla. Verkosta löydät myös äänitiedostot, jotka helpottavat lauluihin tutustumista lasten kanssa.

Kirjaa ovat olleet tekemässä Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokuksen taidetyöryhmän jäsenet Matti Turunen, Laura Iivonen-Mellais, Raija Urama, Raisa Lindroos ja Osmo Var-tiainen sekä hankekoordinaattori Ina Kovamäki.

Löydät tulostettavan sekä verkossa olevan laulukirjan täältä.

Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristökasvatuksessa -opas

Tämä opas on tuotettu osana Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristö-kasvatuksessa -hanketta. Hankkeen avulla tuettiin ympäristökasvattajienvalmiuksia huomioida kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin sekä ympäristötunteisiin liittyviä kysymyksiä ympäristökasvatusta suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Hankkeen teemoihin liittyvät näkökulmat koottiin tähän oppaaseen. Lisäksi järjestettiin webinaari, jonka materiaalit ovat saatavilla osoitteesta https://katsomusdialogi.fi/material/kulttuuri-ja-katsomusdialogi-ymparistokasvatuksessa

Hankkeen toteuttivat Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus. Hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus Ympäristöministeriön ympäristökasvatusavustuksista.

Tutustu oppaaseen täältä.

Monien uskontojen ja katsomusten Suomi  –  SUOMI 100

Monien uskontojen ja katsomusten Suomi –teoksen keskiössä  on moniuskontoisen Suomen ja uskonnonvapauden kehittyminen sekä eri uskontokuntien ja katsomusten välinen vuorovaikutus.

Artikkeleissa kartoitetaan maamme uskonnollista ja katsomuksellista historiaa pääpainon ollessa viimeisen sadan vuoden tapahtumissa.

”Kyseessä on ehkä yksi vuoden tärkeimpiä kirjoja. Sen soisi olla ehdolla vaikka Tieto-Finlandian saajaksi”, toteaa toimittaja Olli Seppälä. (Kotimaa-lehti 4.5.2017)

Artikkelikokoelma julkaistiin Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisusarjassa. Teosta voidaan käyttää oppikirjana lukioista aina yliopistotasolle saakka.

Artikkeleiden kirjoittajiksi saatiin eturivin asiantuntijoita, jotka pääsääntöisesti kirjoittivat omasta katsomuksestaan. Kirjan ovat toimittaneet Ruth Illman, Kimmo Ketola, Riitta Latvio ja Jussi Sohlberg.

Kirjahankkeen toteutti Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry yhteistyössä Kirkon tutkimuskeskuksen, Åbo Akademin Donner-instituutin kanssa.

Julkaisu maksuttomana e-kirjana löytyy täältä.

Imaamit Suomessa – Imaamikoulutusselvitys 2013

Muslimiyhteisön ja kansalaisvaikuttajien aloitteesta Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry kokosi vuosina 2012 – 2013 koulutustarveselvityksen, jossa kartoitettiin Suomessa tällä hetkellä toimivien imaamien koulutusta ja kouluttautumistarpeita. Selvitys toteutettiin Anna Lindh -säätiön tuella ja yhteistyössä Suomen Muslimiliiton ja Visiofoorumin kanssa. Kirja sisältää englanninkielisen tiivistelmän.

Julkaisun on toimittanut Riitta Latvio, Satu Mustonen ja Ilari Rantakari. 

Lataa julkaisu tästä.

Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurienväliseen kohtaamiseen

Mitä tarkoitetaan uskontodialogilla? Mitä haasteita opettajalla on monikulttuurisessa koulussa? Kuinka opettaa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta?

Kirja Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurienväliseen kohtaamiseen antaa valmiuksia ohjata keskenään hyvin erilaisia nuoria maailmankatsomusten ymmärtämiseen kouluissa, järjestöissä jauskonnollisissa yhteisöissä.

Kirja jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan uskontodialogin käsitettä. Toisessa osassa valotetaan etupäässä monikulttuurista koulumaailmaa eri uskonnot huomioiden. Artikkeleiden kirjoittajat, lähemmäs toistakymmentä asiantuntijakirjoittajaa, edustavat niin toiminnan, tutkimuksen kuin hallinnon ja suunnittelun näkökulmia. Kirjan kolmannesta osasta löytyy ohjeistuksia vuoropuheluun ja yhteistyöhön sekä esitellään muutama käytännön harjoitus, jota voi toteuttaa nuorten kanssa.

Julkaisun on toimittanut Heidi Rautionmaa ja taittanut Raisa Suuronen.

Julkaisu on saatavilla Helka-kirjastoissa.

Kirja-arvio Synsygus 1/12 -lehdessä

Muu maa mansikka

FOKUS ry ja Suomen Musliminaiset ry järjestämän naisten monikulttuurisen kirjoittajakurssin tarinat on koottu julkaisuksi Alfred Kordelinin rahaston tuella. Sinun tarinasi -ryhmässä kirjoitettiin kirjailija Riikka Juvosen opastuksella osallistujien omaan elämänkaareen ja merkittäviin elämänvaiheisiin liittyviä kertomuksia.

Julkaisun on toimittanut ja taittanut Satu Mustonen. Kannen kuvitukset ovat Riikka Juvosen.

Julkaisua voi tilata ilmaiseksi FOKUS ryn toimistolta: info@kulttuurifoorumi.fi 

Tarinakokoelmasta sanottua:”Kiitos hienosta kirjasta – luin ensimmäisen luvun siltä istumalta, kun posti toi kirjan.” ”On todella tärkeää että oppisimme tuntemaan kanssaihmisiämme eri puolilta maailmaa. Ehkä ymmärrys tekisi maailmastamme suvaitsevamman.” ”Teksit olivat elämän makuisia, aitoja ja koukuttivat lukemaan!” 

Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry:n tuottamat kasvatusmateriaalit löydät Dialogikasvatus -portaalista!

Kulttuurit ja katsomukset mediassa -materiaalipaketti yläkouluihin ja toiselle asteelle

Medialla on merkittävä asema informaatiovaikuttamisessa: media luo mielikuvia ja vaikuttaa mielipiteisiimme. On tärkeää, että media olisi turvallinen tila kaikille – erityisesti nuorille, jotka viettävät paljon aikaa netissä ja ovat kehitysvaiheessa, jossa he ovat alttiita erilaisille vaikutteille. Mediassa esiintyy vihapuhetta ja malinformaatiota usein uskontoihin, katsomuksiin ja kulttuureihin liittyen. Niinpä onkin tärkeää, että nuoret oppisivat näistä ilmiöistä.

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n monipuoliset kulttuuri- ja katsomustietoiset mediakasvatusmateriaalit tarjoavat moninaisia harjoituksia uskontoihin, katsomuksiin, kulttuureihin ja arvoihin kohdistuvan disinformaation ja vihapuheen käsittelyyn yläkoulussa ja toisella asteella. Materiaalipaketti koostuu opettajan oppaasta, nuorten tekemistä videoista ja erilaisista monintavoin koottavista harjoituksista.

Löydät materiaalipaketin täältä.

Huolena radikalisoituminen? Opas nuorten kanssa työskenteleville

Joskus nuorten kanssa toimivalla ammattilaisella saattaa herätä huoli nuoren mahdollisesta radikalisoitumisesta. Tämä opas auttaa toimimaan tällaisissa tilanteissa.

Opas tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville konkreettisen keskustelu- ja toimintamallin, jonka avulla he voivat arvioida käytöksellään tai puheillaan huolta aiheuttavan nuoren oireilun mahdollisen syyn ja ohjata heidät oikean tuen piiriin.

Opas on tuotettu Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijoiden Saija Benjaminin ja Katja Vallinkosken, Suomen Akatemian rahoittaman Growing Up Radical? -tutkimushankkeen sekä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n tiiviissä yhteistyössä. Lisäksi yhteistyötahoina toimivat nuorisotyön, nuorten hyvinvoinnin ja ekstremismin erityisasiantuntijat ja tutkijat.

Löydät oppaan täältä.

Moninaiset laulut! Laulukirja kouluille ja varhaiskasvatukseen

Tämä kirja on tehty, jotta jokainen lapsi saisi laulaa itselleen tärkeitä lauluja ja pääsisi tutustumaan moninaiseen lauluperinteeseen. Laulukirja on suunnattu perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen tukemaan lapsen kulttuuri- ja katsomusdialogikasvatusta mu-siikin avulla. Kirjaan on valittu kappaleita eri katsomusten ja kulttuuriperinteiden juhlista. Laulujen ja niihin tehtyjen rytmisoitinsovitusten avulla lapset pääsevät tutustumaan osallistavalla tavalla ympärillään näkyvien katsomusten ja kulttuureiden juhlaperinteisiin.

Laulukirjasta löytyy jokaiseen lauluun nuotit ja sanat. Kuuteen lauluun on tehty sovitus rytmisoittimille, joiden avulla lapset pääsevät itse musisoimaan. Viisi muuta kirjan kap-paletta ovat rytmitykseltään sellaisia, että lapset voivat soittaa soittimia vapaasti. Näin laulukirjan käyttäminen onnistuu myös ilman nuotinlukutaitoa verkkosivuilta löytyvien äänitiedostojen avulla. Verkosta löydät myös äänitiedostot, jotka helpottavat lauluihin tutustumista lasten kanssa.

Kirjaa ovat olleet tekemässä Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokuksen taidetyöryhmän jäsenet Matti Turunen, Laura Iivonen-Mellais, Raija Urama, Raisa Lindroos ja Osmo Var-tiainen sekä hankekoordinaattori Ina Kovamäki.

Löydät tulostettavan sekä verkossa olevan laulukirjan täältä.

Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristökasvatuksessa -opas

Tämä opas on tuotettu osana Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristö-kasvatuksessa -hanketta. Hankkeen avulla tuettiin ympäristökasvattajienvalmiuksia huomioida kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin sekä ympäristötunteisiin liittyviä kysymyksiä ympäristökasvatusta suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Hankkeen teemoihin liittyvät näkökulmat koottiin tähän oppaaseen. Lisäksi järjestettiin webinaari, jonka materiaalit ovat saatavilla osoitteesta https://katsomusdialogi.fi/material/kulttuuri-ja-katsomusdialogi-ymparistokasvatuksessa

Hankkeen toteuttivat Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus. Hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus Ympäristöministeriön ympäristökasvatusavustuksista.

Tutustu oppaaseen täältä.

Monien uskontojen ja katsomusten Suomi  –  SUOMI 100

Monien uskontojen ja katsomusten Suomi –teoksen keskiössä  on moniuskontoisen Suomen ja uskonnonvapauden kehittyminen sekä eri uskontokuntien ja katsomusten välinen vuorovaikutus.

Artikkeleissa kartoitetaan maamme uskonnollista ja katsomuksellista historiaa pääpainon ollessa viimeisen sadan vuoden tapahtumissa.

”Kyseessä on ehkä yksi vuoden tärkeimpiä kirjoja. Sen soisi olla ehdolla vaikka Tieto-Finlandian saajaksi”, toteaa toimittaja Olli Seppälä. (Kotimaa-lehti 4.5.2017)

Artikkelikokoelma julkaistiin Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisusarjassa. Teosta voidaan käyttää oppikirjana lukioista aina yliopistotasolle saakka.

Artikkeleiden kirjoittajiksi saatiin eturivin asiantuntijoita, jotka pääsääntöisesti kirjoittivat omasta katsomuksestaan. Kirjan ovat toimittaneet Ruth Illman, Kimmo Ketola, Riitta Latvio ja Jussi Sohlberg.

Kirjahankkeen toteutti Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry yhteistyössä Kirkon tutkimuskeskuksen, Åbo Akademin Donner-instituutin kanssa.

Julkaisu maksuttomana e-kirjana löytyy täältä.

Imaamit Suomessa – Imaamikoulutusselvitys 2013

Muslimiyhteisön ja kansalaisvaikuttajien aloitteesta Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry kokosi vuosina 2012 – 2013 koulutustarveselvityksen, jossa kartoitettiin Suomessa tällä hetkellä toimivien imaamien koulutusta ja kouluttautumistarpeita. Selvitys toteutettiin Anna Lindh -säätiön tuella ja yhteistyössä Suomen Muslimiliiton ja Visiofoorumin kanssa. Kirja sisältää englanninkielisen tiivistelmän.

Julkaisun on toimittanut Riitta Latvio, Satu Mustonen ja Ilari Rantakari. 

Lataa julkaisu tästä.

Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurienväliseen kohtaamiseen

Mitä tarkoitetaan uskontodialogilla? Mitä haasteita opettajalla on monikulttuurisessa koulussa? Kuinka opettaa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta?

Kirja Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurienväliseen kohtaamiseen antaa valmiuksia ohjata keskenään hyvin erilaisia nuoria maailmankatsomusten ymmärtämiseen kouluissa, järjestöissä jauskonnollisissa yhteisöissä.

Kirja jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan uskontodialogin käsitettä. Toisessa osassa valotetaan etupäässä monikulttuurista koulumaailmaa eri uskonnot huomioiden. Artikkeleiden kirjoittajat, lähemmäs toistakymmentä asiantuntijakirjoittajaa, edustavat niin toiminnan, tutkimuksen kuin hallinnon ja suunnittelun näkökulmia. Kirjan kolmannesta osasta löytyy ohjeistuksia vuoropuheluun ja yhteistyöhön sekä esitellään muutama käytännön harjoitus, jota voi toteuttaa nuorten kanssa.

Julkaisun on toimittanut Heidi Rautionmaa ja taittanut Raisa Suuronen.

Julkaisu on saatavilla Helka-kirjastoissa.

Kirja-arvio Synsygus 1/12 -lehdessä

Muu maa mansikka

FOKUS ry ja Suomen Musliminaiset ry järjestämän naisten monikulttuurisen kirjoittajakurssin tarinat on koottu julkaisuksi Alfred Kordelinin rahaston tuella. Sinun tarinasi -ryhmässä kirjoitettiin kirjailija Riikka Juvosen opastuksella osallistujien omaan elämänkaareen ja merkittäviin elämänvaiheisiin liittyviä kertomuksia.

Julkaisun on toimittanut ja taittanut Satu Mustonen. Kannen kuvitukset ovat Riikka Juvosen.

Julkaisua voi tilata ilmaiseksi FOKUS ryn toimistolta: info@kulttuurifoorumi.fi 

Tarinakokoelmasta sanottua:”Kiitos hienosta kirjasta – luin ensimmäisen luvun siltä istumalta, kun posti toi kirjan.” ”On todella tärkeää että oppisimme tuntemaan kanssaihmisiämme eri puolilta maailmaa. Ehkä ymmärrys tekisi maailmastamme suvaitsevamman.” ”Teksit olivat elämän makuisia, aitoja ja koukuttivat lukemaan!” 

Taistelu kulttuurista – Kristillisen Kulttuuriliiton historiateos

Helsingin yliopiston ekumeniikan professori Jaakko Rusaman tekemä tutkimus kuvaa suomalaista kristillistä kulttuuritoimintaa toisen maailmansodan jälkeen. Virallisia ja epävirallisia toimikuntia sekä yksityisiä henkilöitä on ollut mukana paljon. Vuonna 1947 perustettu Kristillinen kulttuuriliitto (KKL) on itsenäisenä kansalaisjärjestönä ollut näiden toimijoiden joukossa aktiivinen vaikuttaja ja monipuolisen kohtaamisen edistäjä. KKL:n kulttuuritoiminta on luonut erilaisia avoimia tapoja vuoropuhelulle tieteen ja maailmankatsomusten kesken. Toimintaan on kuulunut myös kulttuurin eri osa-alueiden välisen vuorovaikutuksen edistäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Tutkimuksessa käydään läpi vuosikymmenien aikana esiin nostettuja teemoja aina joitain yksittäisiä tapahtumia myöten. Kristillisen kulttuuritoiminnan sisällön pohtimiseen ja toiminnan suunnitteluun tutkimus tarjoaa runsaasti aineksia.

Lainaus historiateoksesta: ”Kristillinen kulttuuriliitto perustettiin syksyllä 1947. Kutsu uuden kristillisen järjestön perustavaan kokoukseen julkaistiin monissa sanomalehdissä 14.10.1947. Siinä todettiin: Tieteissä tapahtunut mullistus on osoittanut, ettei maailmankatsomusta voida perustaa yksinomaan tieteeseen, poliittiset ideologiat eivät enää kykene antamaan ihmisille heidän kaipaamaansa elämänsisällystä ja estetisoivat elämänkäsitykset ovat osoittautuneet elävälle elämälle liian vieraiksi. Näin on ihmisten mieliin syntynyt tyhjiö, joka tekee kaiken henkisen pyrkimyksen ja kulttuuritoiminnan hapuilevaksi. Muiden maailmankatsomusten pettäessä on käynyt yhä selvemmäksi, että kristinusko tarjoaa ainoan kestävän pohjan, jonka varassa henkiset arvot voivat jälleen tulla ihmisille eläviksi. Tämä pitää paikkansa erityisesti Suomessa, jossa kansallinen sivistys on enemmän kuin monessa maassa rakentunut kristinuskon pohjalle.”

Teos on saatavilla Helka-kirjastoista.